AAA Palm Button Valves KA Series

  • KA3R

    $173.00 3/8" SIDE PORT, PALM, 2 POS, SPRING RTRN, PANEL MNT, RVRS ACTION
  • KA3R-9

    $187.22 3/8" SIDE PORT, PALM, 2 POS, SPRING RTRN, PANEL MNT, RVRS ACTION, BUNA-N O-RINGS